Festivalens målsetning

  • Skape identitet

  • Tilhørighet og stolthet

  • Profilere Hokksund utad

  • Styrke Hokksunds unike varemerke

  • Fortelle historien om elven og laksen

Planleggingen av 2019 festivalen er i gang!