Les mer på sidene til Eiker Arkiv

Gamle-Hokksund og Dynge

Dette er et svært sentralt område i Eikers historie. Bebyggelsen her vokste fram rundt sundstedet, Haugsund, der det gikk ferje over Drammenselva.

    

Det nevnes første gang i 1595, og ble på 1620-tallet et viktig trafikk-knutepunkt på landets første riksvei. På 1850-tallet kom det bru over Drammenselva. I 1855 kom det bru over Drammenselva, den første utenfor Drammen by. Hokksund ble også tidlig bygdas administrative sentrum, med lensmann og sorenskriver, samt en militær ekserserplass.

Da det lokale selvstyret ble innført i 1838, ble det oppført bank-og kommunelokale. I tilknytning til dette vokste det fram et tettsted, med skyss-stasjon og kroer, håndverkere og forretninger. Tømmerfløting og laksefiske var viktige næringsveier, ikke minst i Dynge, som ligger noen hundre meter nord for det egentlige tettstedet Haugsund. Denne mangfoldige historien har resultert i en variert og spennende bebyggelse, der mye er bevart fra 17-og 1800-tallet. Her finner vi nok den tettbebyggelsen på Eiker som er blitt minst endret i løpet av de siste hundre årene.

Flere av bygningene er etter hvert blitt satt i stand og har blitt kulturhistoriske perler. Maleren Fritz Thaulow syntes også at Gamle-Hokksund var et idyllisk sted, og han malte dette bildet fra Storgata i 1891.

Dynge fikk sin reguleringsplan alt i 1980. Nå har kommunen også laget en ny reguleringsplan for Gamle-Hokksund, der store deler av bebyggelsen blir regulert til bevaring. Dermed er det godt håp om at dette flotte tettstedet kan bevare sitt særpreg.

  

Dessuten tar reguleringsplanen opp behovet for en sti langs elva som er åpen for alminnelig ferdsel. Området rundt det gamle sundstedet - Risøra og Sundstedtråkka - er  kjøpt av Øvre Eiker kommune, og dette skal bli et friområde og et samlingssted for innbyggerne. Noe av det som gjør området spesielt, er kontrasten mellom monumentale bygg som "Falche-gården" (over) og små, men koselige bolighus.