Festivalens målsetning

  • Skape identitet

  • Tilhørighet og stolthet

  • Profilere Hokksund utad

  • Styrke Hokksunds unike varemerke

  • Fortelle historien om elven og laksen

Korslaget 2016

Kontaktpersoner korslaget 2016:

Rød: Anne Line Hovind, anlinhovind@gmail.com , Mobil: 99438493
Grønn: Jannicke Langlo, jannickelanglo@hotmail.com , Mobil: 41026180
Oransje: Wenche Elisabeth Galambos, wenche.elisabeth@galambos.no , Mobil: 99586542
Blå: Sveinung Røyland, sveinungrene@gmail.com , Mobil: 91166603
Hvit: Martine Vannebo, martine.vannebo@gmail.com , Mobil: 95553035
Gul: ?

 

RAMME/REGLER  FOR ”DET LOKALE KORSLAGET”

• Hver bydel velger en sang

• Bydelene utpeker kontaktperson(er) for konkurransen

• Hver bydel stiller med fra 1 – 3 solister pluss kor – ca. mellom 10 og 20(25) personer på scenen under fremførelsen. Disse bor i bydelen! (Studenter som har midlertidig bosted et annet sted, men har naturlig tilknytning til bydelen, kan også delta i koret).

• Hver bydel bruker CD-akkompagnement til sin låt. Denne kan de fremskaffe selv - eller få hjelp av komiteen. Komp kan lages (hvis noen har mulighet til det) eller vi (komiteen) skaffer et sing-back fra nettet (eller på annen måte). Ikke tillatt med musikere på scenen.

• Hver bydel står fritt til å engasjere hjelp/bistand – også utenfor egen bydel og utenfor kommunen – til innøving av sang. Det er også lov å bruke ekstern dirigent under fremførelsen (for egen regning) – og kun til dirigering!

• Kun enkel koreografi tillates, men avklares med «styrelsen».

• Like kostymer (t-skjorter i bydelens farger) brukes. «Kostymer» utover dette avklares med hovedkomiteen.

• Det oppnevnes et dommerpanel bestående av 3 personer bosatt utenfor Hokksund og som ikke har nære slektninger i bydelene.

• Følgende kriterier skal vurderes ved fremførelsen:
1. Musikalsk uttrykk og fremførelse
2. Helhetsinntrykk

Konkurransen avvikles slik:


• Bydelene fremfører sine låt. Rekkefølge trekkes.
• Dommerpanelet gir samtlige en tilbakemelding 
• Dommerne kårer vinner.
• Vinnerlåten fremføres.

Korslaget inngår i by-kampen

Kontaktperson for KORSLAGET: Per Hovind, mobil 971 88 284, e-mail pahovind@ebnett.no